รายละเอียดการติดต่อ

  บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  ที่อยู่    :    252/25 ถนนจรัญสนิทวงศ์

                  แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 

                  กรุงเทพมหานคร 10700

  โทรศัพท์     02-411-6114-7

  แฟกซ์       :   02-411-6118

  อีเมล        :   info@kaspapharma.com                 

                      sales@kaspapharma.com

 

รูปแผนที่

รูปแผนที่

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ

Engine by shopup.com