บริการรถพยาบาล รับ ส่ง ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ..

บริการรถพยาบาลรับ ส่ง ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

บริการรถพยาบาลรับ ส่ง ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

โดยทีมงานผ่านการฝึกอบรบเชิงปฎิบัติการพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย 

"  Safety Ambulance " 

หลักสูตร

"อบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย"  (SAFETYAMBULANCE)
สถาบันเสริมสร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
โดย อาจารย์ เฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร

- ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 

- คณะกรรมการร่างหลักสูตร SAFETY AMBULANCE : สพฉ.

 **  ทุกชิวิตมีคุณค่า ความปลอดภัยของท่าน คือ บริการของเรา  ** 

 
 
 
 
 
 
 
 19 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 1731 ครั้ง

Engine by shopup.com