รายละเอียดที่ใช้บริการ 

รถพยาบาลบริการ รับ ส่ง ผู้ป่วย

RESCUE T1
เป็นรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เพื่อการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support unit : BLS) นับเป็นครั้งแรกในการรนํารถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ มาดัดแปลงให้มีห้องพยาบาลด้านท้ายเป็นตู้ทรงสูง โดยตลอดกระบวนการออกแบบและจัดทำรถพยาบาลบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ฟอร์ด ประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของรถฟอร์ด เรนเจอร์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีโครงสร้างที่แข็งแรงตามมาตรฐาน QVM (Qualified Vehicle Modifiers) ซึ่งเป็นโปรแกรมการประเมินการดัดแปลงรถของบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์  ซึ่งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินครอบคลุมด้านระบบวิศวกรรมยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดัดแปลง และการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด โดยโปรแกรม QVM จะช่วยให้ผู้ผลิตและบริษัทดัดแปลงรถ สามารถพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้มีมาตรฐานในระดับสูง

 


28 กันยายน 2564

ผู้ชม 1205 ครั้ง

Engine by shopup.com