เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา 

   บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด 

               ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้ายารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์  และเป็นตัวแทนศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ หลากหลายชนิดผลิตภัณฑ์

                      บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้เริ่มทำธุรกิจโดยนำเข้ายาแคลสิด เอสจี ยาไมโคเดิร์ม ซี ยาแวนโคเจน และยาโซโลเทรท ๒๐ กระทั่งต่อมาบริษัทฯ ขยายธุรกิจเพื่อครอบคลุมกลุ่มยาหลายประเภท อาทิ กลุ่มยารักษาโรคกระดูกและข้อ กลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มยาปฏิชีวนะ กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง กลุ่มยารักษาอาการชัก กลุ่มยาระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และยากดภูมิคุ้มกัน อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปีพ.ศ.2560 ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าผ้าอ้อมเด็ก MomyPoko ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Lifree ผ้าอนามัย Sofy และหน้ากากอนามัย (3D mask) ในช่องทางโรงพยาบาล ร้านขายยา คลินิก และบุคลากรทางการแพทย์

                     ปัจจุบัน บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด มีการพัฒนาค้นคว้าวิจัยโดยกลุ่มผู้บริหารในวงการยา แพทย์และเภสัชกร เพื่อผลักดันธุรกิจให้ครอบคลุมกลุ่มยาและเวชภัณฑ์อีกหลายประเภท อีกทั้ง ยังมุ่งจัดหาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผลมาจำหน่าย ให้โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและร้านขายยาในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐบาลและของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

       ที่ตั้งแห่งแรก  

                     เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546  บริษัทได้ดำเนินการเปิดที่ตั้งแห่งแรก เลขที่ 261/452 ถนนจรัญสนิทวงศ์

               ซอย 29/1 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  10700

         ที่ตั้งปัจจุบัน / อาคารสำนักงานใหญ่

                       จากนั้น บริษัทฯได้ย้ายมาอาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 252/25 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ

               เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์  02-411-6114-7  โทรสาร 02-411-6118

     การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

                     ริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 18 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 6 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมการจัดจำหน่ายสินค้ายังผู้บริโภค และเป็นการวางโครงสร้างโลจิสติกส์  ที่คล่องตัวกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและซื่อสัตย์ ดูแลให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ 

 

 

     ดังคำขวัญของบริษัท

 ให้บริการที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ฉับไว มั่นใจในคุณภาพ

Fast , Flexible and Consistent Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 18662 ครั้ง

Engine by shopup.com