มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
image
 
 
image
 
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อเนื่องจนจบการศึกษา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 265,000 บาท

 
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันเป็นการบ่มเพาะเภสัชกรให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สู่สังคม โดยมี ภญ.กันยารัตน์ เมฆวรวุฒิ เป็นตัวแทนของทางบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา และ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

09 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 922 ครั้ง

Engine by shopup.com