วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและซื่อสัตย์ ดูแลให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ 

     ดังคำขวัญ : ให้บริการที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ฉับไว มั่นใจในคุณภาพ Fast, Flexible and Consistent Services

 

       วิสัยทัศน์

            - มุ่งมั่นสร้างความเป็นหนึ่งในด้านคุณภาพและการบริการอย่างแท้จริง

            - พัฒนาบุคลากรฝ่ายขายภายใต้แนวความคิด  F2C : Fast, Flexible and Consistent Services 

            - ตระหนักและรวมเป็นหนึ่งภายใต้ Kaspa Team

            - เติบโตอย่างมีคุณค่าต่อสังคม

 

          พันธกิจ 

               มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองตลาดยาสามัญให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง

ภายใต้คุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นหนึ่


22 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 3719 ครั้ง

Engine by shopup.com