เกี่ยวกับเรา

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มผู้บริหารในวงการยา แพทย์และเภสัชกร ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อจัดหาและจำหน่ายยาสามัญสำเร็จรูปจากโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณภาพให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและร้านขายยาในราคาที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลในหน่วยงานของรัฐบาลและของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ในปัจจุบันบริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปหลากหลายกลุ่มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ยา อาทิ กลุ่มโรคกระดูกและข้อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มยาปฏิชีวนะ กลุ่มยาสำหรับโรคผิวหนัง และยากดภูมิคุ้มกัน 

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาและความปลอดภัยของผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เลือกสรรและจัดจำหน่าย จึงได้มีการรับรองคุณภาพการผลิตในระดับประเทศ และระดับมาตรฐานสากล เช่น USFDA, UKMHRA, Australian TGA 

สินค้าแนะนำ

บทความและข่าวสารล่าสุด

RESCUE T1

รถพยาบาลฉุกเฉิน สายพันธ์แกร่ง

อ่านต่อ

โครงการ "ตู้ปันสุข"

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นสื่อกลางในการจัดตั้ง"ตู้ปันสุข"

อ่านต่อ

รถพยาบาล พันธุ์แกร่ง

Rescue T1 by Kaspa

Engine by shopup.com